Assessoria per empreses a Barcelona

Barcelona assessoria per a empreses

A la nostra assessoria per a empreses a Barcelona li oferim una atenció directa, global i personalitzada a cadascuna de les matèries

A Prats & Jordà posem a la seva disposició el nostre servei d´assessoria per empreses a Barcelona amb l´objectiu de prestar a qualsevol empresa, persona física o jurídica l'assessorament empresarial que necessiti, realitzant tots els tràmits de forma coordinada i des d'un únic centre de treball.

Som conscients que l'empresari necessita més temps per dedicar-se als temes tècnics i comercials que els de gestió, àrea on no vol o no pot invertir molts recursos. És a partir d'aquí quan intervenim oferint la nostra col•laboració per portar al dia els tràmits de gestió fiscal, comptable, laboral, ... del seu negoci.

Els nostres serveis d'assessoria per empreses a Barcelona comprenen entre d'altres:

 • Estratègia fiscal per no pagar més del necessari i estalviar el màxim
 • Representació davant les administracions públiques, per atendre inspeccions, reclamacions, ...
 • Seguiment, confecció i liquidació de declaracions davant les Administracions Públiques.
 • Posada en marxa de comptabilitat amb suport informàtic
 • Formació del personal i seguiment periòdic del funcionament per tasques de comptabilitat.
 • Obtenció de balanços i comptes de resultats diaris i emissió d'informes.
 • Relacions amb les entitats financeres.
 • Sol•licitar i gestionar subvencions, crèdits tous,...
 • Selecció de personal.
 • Formació i motivació del personal.
 • Col•laborar i gestionar la compra i posada en marxa de processos informàtics.

Organització d'empreses: organigrames, funcions, mètodes de control, ...

 • Constitució i dissolució de societats.
 • Redacció i confecció de contractes.
 • Ampliacions i reduccions de capital.
 • Fusions i escissions d'empreses.
 • Compra-venda d'empreses.
 • Anàlisi i càlcul de costos. Escandalls. Estàndards.
 • Confeccionar plans de viabilitat i de futur (plans triennals, quinquennals,...
 • Gestions testamentàries (herències).
 • Donacions.
 • Planificar la successió a les empreses. Confecció i seguiment de Protocols familiars.

Els nostres serveis d'assessorament, com veuen, són innombrables. Per tant, podem dir que a la nostra assessoria per empreses a Barcelona estem especialitzats a cobrir i adequar-nos a totes les necessitats del client. Prestem assessorament, col•laboració en temes administratius i de direcció a qualsevol pime.

Els nostres honoraris els establim d'acord amb els nostres clientes i en funció de l'abastament del servei a prestar. Estudiem modalitats com poden ser quotes fixes, mensuals, trimestrals, anuals o bé pressupost pel treball encarregat.

 

Qui Som

Som una assessoria a Barcelona, amb més de 30 anys d'experència proporcionant serveis d'assessoria per particulars i empreses a l'àmbit fiscal, comptable, jurídic, financer... Estem especialitzats en serveis d'assessoria per a pimes.

+ info

 

Prats & Jordà

  Travessera de Gràcia, 17-21 4rt 1ª,
Barcelona, 08021, (Barcelona)

  93 201 45 33

Newsletter

Condicions legals

Condicions legals